.
از تاریخ تا تاریخ

کشور


شهر

صنایع جستجو...

رویدادهای ویژه

---------------------------------------------------------------------------------------- مشاهده بیشتر

اخبار

حمیدرضا فضلعلی رییس ستاد برگزاری رویداد مدیریت بحران با ویرینگ جوریت سفیر اندونزی در تهران دیدار و گفتگو کردند

 به گزارش روابط عمومی ستاد برگزاری نمایشگاه و همایش بین المللی ایمنی، امنیت و مدیریت بحران در سوانح طبیعی؛ حمیدرضا فضلعلی رییس ستاد برگزاری رویداد مدیریت بحران با وی...


---------------------------------------------------------------------------------------- مشاهده بیشتر