.
از تاریخ تا تاریخ

کشور


شهر

صنایع جستجو...

رویدادهای ویژه

---------------------------------------------------------------------------------------- مشاهده بیشتر

اخبار

تمدید زمان برگزاری نمایشگاه و همایش مدیریت بحران

نظر به استقبال گسترده و فراگیر دانشجویان ، اساتید و پژوهشگران گرانقدر جهت ارائه مقالات و دستاوردهای پژوهشی از یک سو و درخواست سازمانها و شرکت ها ی مرتبط با حوزه مدیریت بحران جهت تمدید مهلت رویداد از سوی دیگر ، شورای سیاست گذاری نخستین همایش و نمایشگاه بین المللی ایمنی ،امنیت و مدیریت بحران در سوانح طبیعی را بر ان داشت تا با مشورت با کارگروها ی تخصصی چهارده گانه در این خصوص تصمیم گیری نماید


---------------------------------------------------------------------------------------- مشاهده بیشتر