.
از تاریخ تا تاریخ

کشور


شهر

صنایع جستجو...

رویدادهای ویژه

---------------------------------------------------------------------------------------- مشاهده بیشتر

اخبار

همکاری کمیته بین المللی صلیب سرخ در ایران با نمایشگاه و همایش مدیریت بحران

 به گزارش روابط عمومی ستاد برگزاری نخستین نمایشگاه و همایش بین المللی ایمنی ، امنیت و مدیریت بحران در سوانح طبیعی ، آقای دکتر مارتین رئیس دفتر نمایندگی کمیته بین ال...


---------------------------------------------------------------------------------------- مشاهده بیشتر